Kan ik retroactief aansluiten bij Valorlub?

Kan ik retroactief aansluiten bij Valorlub?

Het Valorlub systeem staat open voor ondernemingen die zich met hun aanvaardingsplicht in orde willen stellen vanaf de datum van het in voege treden van de regelgeving en dit ongeacht de datum van ondertekening van de toetredingsovereenkomst tot het Valorlub systeem.

In dergelijk geval, heeft de toetreding terugwerkende kracht en zijn de financieringsbijdragen verschuldigd:

  • vanaf 1 januari 2007
    OF
  • vanaf 1 januari van het eerste jaar waarvoor de deelnemer het bewijs niet kan leveren dat hij al aan zijn aanvaardingsplicht voldaan heeft terwijl hij hieraan onderworpen was

Retroactief aansluiten, dekt je in tegen eventuele boetes voor het niet individueel vervullen van je aanvaardingsplicht.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies