Ik ben een buitenlandse leverancier. Moet ik aan Valorlub een bijdrage betalen voor de olie die ik in België op de markt breng?

Ik ben een buitenlandse leverancier. Moet ik aan Valorlub een bijdrage betalen voor de olie die ik in België op de markt breng?

Aangezien jouw klanten in België olie invoeren zijn zij aanvaardingsplichtig.

Om commerciële reden kan je de administratieve modaliteiten van de aanvaardingsplicht van je klanten in België overnemen.

Hoe doe je dit?

Je sluit aan bij Valorlub en maakt jaarlijks een aangifte voor de hoeveelheden olie die je klanten op de Belgische markt hebben gebracht. Je betaalt ook jaarlijks de bijdrage aan Valorlub.

In elk geval blijven je Belgische klanten als invoerders aanvaardingsplichtig. Zij moeten dan ook aan de regionale overheden kunnen aantonen dat de aangifte van de door hen ingevoerde en in België verkochte of zelf verbruikte olie zijn aangegeven door hun buitenlandse leverancier. Daartoe moeten zij hun buitenlandse leverancier mandateren via een “mandaatformulier”.

Download hier een mandaatformulier.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies