Is de toetreding tot Valorlub verplicht?

Is de toetreding tot Valorlub verplicht?

Neen, de toetreding tot het Valorlub systeem is niet verplicht.

Produceer je of voer je olie in? En doe je dit om die olie op de Belgische markt te brengen of om zelf te gebruiken? Dan kan je ook zelf voldoen aan de aanvaardingsplicht. Je moet dan een individueel afvalstoffenplan indienen bij de Gewestelijke overheden – conform de geldende regionale wetgeving.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies