Ik koop olie aan die ik onder mijn naam op de Belgische markt breng. (Private label). Kan ik mijn leverancier vragen de administratieve verplichtingen t.o.v. Valorlub van mij over te nemen?

Ik koop olie aan die ik onder mijn naam op de Belgische markt breng. (Private label). Kan ik mijn leverancier vragen de administratieve verplichtingen t.o.v. Valorlub van mij over te nemen?

Laat je als bedrijf olie produceren om onder je eigen naam (Private Label) op de Belgische markt te brengen, dan ben je aanvaardingsplichtig. Je moet dan ofwel toetreden tot het collectieve systeem Valorlub ofwel zelf een afvalstoffenplan indienen bij de Gewesten waar je jouw olie op de markt brengt. Dit dient te gebeuren conform de geldende regionale wetgeving.

Je kan echter ook je leverancier, als hij hiermee instemt, mandateren om de hoeveelheid olie die hij aan jou heeft geleverd onder jouw naam (Private Label) in zijn jaarlijkse aangifte aan Valorlub op te nemen. Jij blijft wel eindverantwoordelijke, wat inhoudt dat je moet kunnen aantonen dat je leverancier jouw verplichtingen heeft overgenomen.

Je kan meerdere leveranciers tegelijkertijd mandateren. Je kan dit doen via een mandaatformulier.

Download hier een mandaatformulier.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies