Wat is de regeling Rijn- en binnenvaart?

Wat is de regeling Rijn- en binnenvaart?

Sinds 1 januari 2011 regelt het CDNI verdrag de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart. Het is een verdrag ondertekend door 6 landen, waaronder ook België.

De financiering van de inname en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval geschiedt door middel van een verwijderingsbijdrage die van gemotoriseerde schepen wordt geheven. De hoogte van de verwijderingsbijdrage is in alle verdragsluitende staten gelijk.

Daarom is op deze olie geen Valorlub bijdrage van toepassing.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies