Organisaties en nuttige links

Federaties die Valorlub-lid zijn

Energia
Lubricants Association Belgium ( LAB )
Belgische federatie voor de handel en diensten ( Comeos )
Mobility Retail and Technical distribution ( TRAXIO )

Gewestelijke administraties

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( OVAM )
Service Public de Wallonie, département du Sol et des Déchets
Leefmilieu Brussel

Federatie van milieubedrijven

Federatie van privaatrechtelijke bedrijven in de circulaire economie ( Denuo )

Beheersorganismen

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van afvalbanden ( Recytyre vzw )
Beheersorganisme dat instaat voor de organisatie en de opvolging van het beheer van afgedankte voertuigen ( Febelauto vzw )
Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van gebruikte batterijen ( Bebat vzw )

Erkende organismen voor de terugnameplicht van verpakkingen

Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van bedrijfsmatige verpakkingen ( VALIPAC )
Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van huishoudelijke verpakkingen ( FOST Plus )

Terug
Wie houdt nu niet van cookies