Geen verplichte terugname van afvalolie

In tegenstelling tot de meeste andere afvalstromen zijn de eindverkopers van smeerolie niet verplicht om de gebruikte smeerolie van hun klanten te aanvaarden. Dat is ook zo voor de tussenhandelaars en producenten of invoerders die smeerolie verkopen aan een eindverkoper.

Dat komt omdat de betrokken sectoren en Valorlub met de gewestelijke overheden ‘milieubeleidsovereenkomsten’ hebben afgesloten. Daarin is met de gewestelijke overheden afgesproken dat Valorlub een beroep doet op de recyclageparken voor de gratis inzameling van gebruikte olie van consumenten.

Informatieverplichting van eindverkopers

Als eindverkoper heb je wel een belangrijke verplichting: je moet op een duidelijk zichtbare plaats in elk van je verkooppunten een bericht aanbrengen over hoe je klanten moeten omgaan met gebruikte smeerolie.

Daarom ontwikkelde Valorlub voor de eindverkopers speciaal communicatiemateriaal. Dit communicatiemateriaal gidst de consument naar het recyclagepark, waar ze gratis hun gebruikte smeerolie kunnen inleveren. Het materiaal is gratis en eenvoudig te bestellen.

Ontvang het gratis communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal bestellen

Eindverkoper van smeerolie? Dan moet je jouw klanten informeren en sensibiliseren rond het gebruik van afvalolie. Bestel gratis je communicatiemateriaal (folders, affiches, …).

Communicatiemateriaal bestellen
<strong>Communicatiemateriaal</strong> bestellen
Vragen omtrent de recylage van afvalolie.

FAQ

Andere weetjes
Wie houdt nu niet van cookies