Productie & invoer van smeerolie: <strong>wettelijke verplichtingen</strong>

Productie & invoer van smeerolie: wettelijke verplichtingen

Invoerder of producent van smeerolie in België? En wil je meer weten over de wetgeving? Raadpleeg de wettelijke verplichtingen die gelden voor producenten en invoerders van smeerolie in de 3 gewesten (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en Europa.

Lees meer

Klanten informeren

Eindverkopers die olie verkopen van de deelnemers aan het Valorlub systeem moeten op een duidelijk zichtbare plaats hun klanten informeren hoe ze moeten omgaan met hun gebruikte olie. Valorlub heeft hiervoor communicatiemateriaal ontworpen dat gratis ter beschikking staat van de eindverkoper en via onze website kan worden besteld. Zo moeten eindverkopers van olie geen gebruikte olie meer terugnemen van hun klanten.

<strong>Aanvaardingsplicht</strong>, wat is dat?

Aanvaardingsplicht, wat is dat?

Aanvaardingsplicht betekent dat je de olie die je op de markt brengt, moet inzamelen en recycleren op jouw kosten. Je hebt als invoerder of producent ook nog andere wettelijke verplichtingen. Zo moet je de vastgelegde inzamel- en verwerkingspercentages bewijzen en ook de gebruikers van olie sensibiliseren. Gelukkig kan Valorlub je hierbij helpen.

Lees meer

Waarom een bijdrage op de invoer en productie van olie?

Als producent en/of invoerder van olie betaal je jaarlijks een bijdrage aan Valorlub. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheden en type olie die je op de Belgische markt brengt. De bijdrage dient om de uitvoering van de aanvaardingsplicht door Valorlub te financieren:

 • vergoeding van de kosten voor de inzameling en de verwerking van gebruikte olie op recyclageparken en bij bedrijven
 • behalen van de door de wetgever vastgestelde doelstellingen (maximale inzameling, prioriteit voor regeneratie en hergebruik, …)
 • sensibiliseren van gebruikers om correct om te gaan met hun gebruikte olie
Valorlub <strong>bijdragen</strong>

Valorlub bijdragen

Raadpleeg hier de tarieven voor huishoudelijke olie en professionele olie zoals ze voor dit jaar zijn vastgelegd.

Meer weten

Waarom aansluiten?

Valorlub neemt je een vervelende taak uit handen.

 • Met Valorlub vervul je je aanvaardingsplicht op een efficiënte manier
 • Je hoeft geen fysieke terugname te organiseren van de gebruikte olie bij je klanten
 • Je hoeft geen individuele afvalbeheersplannen op te stellen voor de diverse overheden. Dit is een omslachtige en arbeidsintensieve taak als je die zelf moet vervullen.
 • Je hoeft zelf geen bewijzen van recyclage te verzamelen
 • Het professionele Valorlub team helpt je met gratis advies bij het opmaken van je aangifte

Welke garanties biedt het Valorlub systeem?

 • Je bent in orde met je wettelijke verplichtingen, zodat je boetes vermijdt
 • Je geniet van een soepel en helder systeem dat via de milieubeleidsovereenkomsten de erkenning heeft van de betrokken gewesten en sectorale federaties
 • De kosten zijn eenvoudig te budgetteren

Nu aansluiten

Overtuigd?

Sluit nu aan!
Waarom <strong>aansluiten</strong>?
<strong>Individueel</strong> of <strong>via</strong> Valorlub

Individueel of via Valorlub

Als producent of invoerder kan je individueel voldoen aan je wettelijke verplichtingen. Je kan ook aansluiten bij Valorlub. Valorlub voert als collectief systeem de modaliteiten van de aanvaardingsplicht van haar deelnemers uit. Zo zijn die deelnemers in orde met hun wettelijke verplichtingen en moeten de verkopers van olie geen gebruikte olie meer aanvaarden van hun klanten.

Aansluiten bij Valorlub

Jaarlijkse Valorlub aangifte

Jouw jaarlijkse aangifte doen van smeerolie als producent of invoerder? Ontdek alle info over het invullen van de jaarlijkse aangifte bij Valorlub.

Meer weten
Jaarlijkse Valorlub <strong>aangifte</strong>
Vragen omtrent de recylage van afvalolie.

FAQ

Andere weetjes
Wie houdt nu niet van cookies