Aanvaardingsplicht invoerder & producten van olie

Aanvaardingsplicht invoerder & producten van olie

Ben je producent of invoerder van olie, in bussen, vaten, bulk of als integraal onderdeel van een afgewerkt product (bijvoorbeeld een voertuig)? Dan ben je onderworpen aan de “aanvaardingsplicht”. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Terug

Wat houdt de aanvaardingsplicht in?

Met het invoeren van de aanvaardingsplicht leggen de regionale overheden de organisatie en de financiering van de inzameling en verwerking van de gebruikte olie bij de producenten en invoerders van olie. Daarbij moeten de zij vastgelegde inzamel- en verwerkingspercentages bewijzen en ook de gebruikers van olie sensibiliseren.

Hoe voldoe je als producent of invoerder aan de <strong>aanvaardingsplicht</strong>?

Hoe voldoe je als producent of invoerder aan de aanvaardingsplicht?

Producenten en invoerders kunnen individueel voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of aansluiten bij Valorlub dat als collectief systeem de modaliteiten van de aanvaardingsplicht van haar deelnemers uitvoert. Zo zijn ze in orde met hun wettelijke verplichtingen en moeten de verkopers van olie geen gebruikte olie meer aanvaarden van hun klanten.

Eindverkopers die olie verkopen van de deelnemers aan het Valorlub systeem moeten op een duidelijk zichtbare plaats hun klanten informeren hoe ze moeten omgaan met hun gebruikte olie. Valorlub heeft hiervoor communicatiemateriaal ontworpen dat gratis ter beschikking staat van de eindverkoper en via onze website kan worden besteld. Zo moeten eindverkopers van olie geen gebruikte olie meer terugnemen van hun klanten.

Lijst aanvaardingsplicht afvalolie

De terugname van afvalolie of aanvaardingsplicht geldt niet voor alle afvalolie. Concreet wil dit zeggen dat je voor bepaalde olie wél een bijdrage moet betalen en voor andere helemaal niet. Ontdek op deze pagina wat wel en niet onder het toepassingsgebied valt.
Heb je toch nog twijfels of de aanvaardingsplicht of het betalen van de Valorlub bijdrage? Aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail of telefoon (02/456 84 52).

Je betaalt een<strong>bijdrage</strong> aan Valorlub

Je betaalt eenbijdrage aan Valorlub

  • Wanneer je olie produceert in België en verkoopt in België
  • Wanneer je olie invoert en verkoopt in België
  • Wanneer je olie verkoopt in België onder eigen merknaam, ook al heb je deze olie gekocht bij een Belgische leverancier. Een bedrijf dat olie verkoopt onder eigen merknaam wordt door de regionale regelgevingen namelijk beschouwd als “Producent”.
  • Wanneer je motorolie aankoopt in bulk en herverpakt in huishoudelijke verpakkingen en onder eigen merk verkoopt in België, betaal je hiervoor de huishoudelijke bijdrage, ongeacht of je de olie hebt aangekocht bij een Belgische leverancier of zelf hebt ingevoerd
  • Wanneer je olie invoert voor eigen gebruik

Ook alle smeermiddelen bestemd voor fabrieksvulling (first fill) en waar het smeermiddel een integraal onderdeel vormt van het afgewerkte product, moeten worden aangegeven. Ook olie die in België wordt ingevoerd als integraal onderdeel van een afgewerkt product (voertuig, werktuig, transformator, ...), moet worden aangegeven.

Je betaalt geen bijdrage aan Valorlub

  • voor olie die je produceert of invoert en exporteert
  • voor olie die je produceert of invoert voor derden (private label). In dit geval staat de merknaam van je klant op de verpakking en betaalt je klant de bijdrage aan Valorlub
  • Voor olie geleverd aan de zeescheepvaart en de Rijn- en binnenvaart

Voor het exacte toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht voor gebruikte olie verwijzen wij naar de definities en Europalub classificaties.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies