Wat kost aansluiten bij Valorlub?

Wat kost aansluiten bij Valorlub?

Voor 2022 heeft de Algemene Vergadering van Valorlub volgende tarieven voor de bijdrage vastgelegd

  • 0,25 euro per liter voor huishoudelijke olie (= motorolie in verpakkingen kleiner of gelijk aan 25 kilogram)
  • 0,03 euro per liter voor professionele olie ( = alle andere dan huishoudelijke olie die gebruikte olie genereren)
  • 0 euro per liter voor olie die geen gebruikte olie genereert

Belangrijk: klik hier voor een gedetailleerde lijst van de oliën die onder het toepassingsgebied vallen van de aanvaardingsplicht.

Terug

Opmerkingen bij de Valorlub bijdrage

  • De door de deelnemende producenten en invoerders te betalen Valorlub bijdrage is afhankelijk van de aard van de verpakking en het type olie en niet van de bestemming van het product
  • De Valorlub bijdrage is enkel van toepassing op hoeveelheden die op de markt Belgische komen; hoeveelheden die uitgevoerd worden, vallen NIET onder het Valorlub systeem
  • Op de Valorlub tarieven is een btw-percentage van 21% van toepassing
  • De Algemene Vergadering van Valorlub bepaalt jaarlijks de tarieven van de bijdragen
  • De minimumbijdrage bedraagt € 150 het jaar van aansluiting en € 75 voor de jaren nadien
<strong>Doorrekenen</strong> van de bijdrage

Doorrekenen van de bijdrage

Het behoort niet tot de bevoegdheid van Valorlub om zijn leden en deelnemers te adviseren over hoe ze moeten omgaan met deze kosten. Valorlub laat de vrije markt spelen en het omgaan met de kosten behoort tot de verantwoordelijkheid van de leden en de deelnemers zelf.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies