Productie & invoer van smeerolie: wettelijke verplichtingen

Productie & invoer van smeerolie: wettelijke verplichtingen

Invoerder of producent van smeerolie in België? En wil je meer weten over de wetgeving? Raadpleeg de wettelijke verplichtingen die geldt bij de productie en invoer van smeerolie in de 3 gewesten (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en Europa.

Terug

Vlaanderen

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

<strong>Buitenlandse producent</strong>: olie invoeren naar België

Buitenlandse producent: olie invoeren naar België

Ben je een buitenlands bedrijf dat olie wenst in te voeren in België, dan zal je deze olie factureren aan je Belgische klanten. Het zijn dus je Belgische klanten die als invoerder aanvaardingsplichtig zijn.

Je kan echter als buitenlandse leverancier de administratieve modaliteiten van de aanvaardingsplicht van je klanten in België overnemen. Je sluit je dan aan bij Valorlub en jaarlijks maak je een aangifte voor de hoeveelheden olie die je op de Belgische markt heeft gebracht.

In elk geval blijft je Belgische klant als invoerder aanvaardingsplichtig. Je Belgische klanten moeten dan ook aan de regionale overheden kunnen aantonen dat de door hen ingevoerde olie die ze in België verkopen of zelf verbruiken, is aangegeven door de buitenlandse leverancier. Daartoe moeten zij hun buitenlandse leverancier mandateren via een “mandaatformulier”.

Europa

  • De regelgeving in de drie Gewesten houdt rekening met de Europese richtlijn 2008/98 (PDF) van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, gewijzigd door de richtlijn (EU) 2018/851 (PDF) van het europees parlement en de raad van 30 mei 2018. Deze richtlijn legt op dat afgewerkte olie moet worden beheerd conform de prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie en de voorkeur moet worden gegeven aan opties die over de hele linie het beste milieuresultaat opleveren.
  • Gescheiden inzameling van gebruikte olie blijft van cruciaal belang voor het correcte beheer ervan alsook ter voorkoming van schade aan het milieu als gevolg van niet correcte verwijdering.
Terug
Wie houdt nu niet van cookies