<strong>Inzamelpunten</strong> olie in België

Inzamelpunten olie in België

Ontdek waar je je gebruikte smeerolie gratis kan binnen brengen voor recyclage. Inzamelaars halen de olie daar op voor verdere verwerking en recyclage van je gebruikte olie tot nieuwe olie.

Voer je postcode in en ontdek waar je je gebruikte smeerolie gratis kan binnen brengen voor recyclage.

Geef je postcode in

Hoe afvalolie inleveren?

Wat je vooral NIET mag doen:

  • lozen in rioleringen of in de bodem
  • mengen, bijvoorbeeld met pcb’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere afvalstoffen

Wat je WEL moet doen:

  • hou de originele smeerolieverpakking bij en giet er achteraf de afvalolie weer in of giet de afvalolie in een ander, proper recipiënt
  • breng de gebruikte olie naar het recyclagepark
Tips over olie inleveren
<strong>Hoe</strong> afvalolie inleveren?
Vragen omtrent de recylage van afvalolie.

FAQ

Andere weetjes
Wie houdt nu niet van cookies