Organisations and useful links

Federations which are Valorlub members

Energia
Lubricants Association Belgium ( LAB )
Belgische federatie voor de handel en diensten ( Comeos )
Mobility Retail and Technical distribution ( TRAXIO )

Regional administrations

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( OVAM )
Service Public de Wallonie, département du Sol et des Déchets
Leefmilieu Brussel

Federation of environmental companies

Federatie van privaatrechtelijke bedrijven in de circulaire economie ( Denuo )

Management bodies

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van afvalbanden ( Recytyre vzw )
Beheersorganisme dat instaat voor de organisatie en de opvolging van het beheer van afgedankte voertuigen ( Febelauto vzw )
Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van gebruikte batterijen ( Bebat vzw )

Accredited organisations for the take-back obligation of packaging

Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van bedrijfsmatige verpakkingen ( VALIPAC )
Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van huishoudelijke verpakkingen ( FOST Plus )

Back
Who doesn't like cookies?