Wat zijn de vergoedingen voor afgewerkte olie?

Wat zijn de vergoedingen voor afgewerkte olie?

Ben je een professionele gebruiker en wil je een vergoeding voor afgewerkte olie ontvangen?
Professionele gebruikers die kleine hoeveelheden olie laten ophalen hebben recht op een vergoeding.
Ontdek de voorwaarden.

Voorwaarden vergoeding voor afgewerkte olie

 • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf, ...) en je laat je afgewerkte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
 • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) minder dan 10.000 liter afgewerkte olie ophalen
 • Je laat je afgewerkte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
 • het type afgewerkte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
 • de afgewerkte olie is van goede kwaliteit (< 10% water) en is niet vermengd met pcb's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
 • Er is geen tussenkomst wanneer de afgewerkte olie die gratis of tegen vergoeding is afgehaald
 • Er wordt maximum één vergoeding uitgekeerd per omgevingsvergunning.

Bedrag van de vergoeding

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2023 bedraagt:

 • van 0 tot 5.499 liter: 115 euro
 • van 5.500 tot 7.499 liter: 150 euro
 • van 7.500 tot 9.999 liter: 200 euro

Wat moet je doen om je vergoeding te ontvangen?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valorlub. Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valorlub ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valorlub zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je jouw recylagevergoeding?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2023 betaalt Valorlub uit in 2024.

Belangrijk voor je boekhouding …

 • De Valorlub vergoedingen zijn subsidies en zijn dus vrij van btw
 • Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota
 • Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten)

Lijst van inzamelaars

Noch Valorlub, noch je leverancier van olie hebben een erkenning of vergunning om gebruikte zelf olie op te halen. Klik hier voor de lijst van ophalers.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies