Is de leverancier of Valorlub verantwoordelijk voor het ophalen van de gebruikte olie?

Is de leverancier of Valorlub verantwoordelijk voor het ophalen van de gebruikte olie?

De professionele gebruiker is verantwoordelijk voor het laten ophalen van zijn gebruikte olie. Enkel door de verschillende overheden geregistreerde operatoren komen hiervoor in aanmerking. Zij verwerken of laten de olie verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Klik hier voor de lijst van ophalers.

De gezinnen kunnen hun huishoudelijk gebruikte olie gratis naar de recyclageparken brengen of via huis-aan-huisinzamelingen laten ophalen. Informeer bij je gemeente over de inzamelmogelijkheden.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies