Verschil tussen geregistreerde en gehomologeerde inzamelaar.

Verschil tussen geregistreerde en gehomologeerde inzamelaar.

Een geregistreerde inzamelaar is een persoon of bedrijf dat door de regionale overheden is erkend om bepaalde afvalolie in te verzamelen en te transporteren.

Een gehomologeerde inzamelaar is een persoon of bedrijf dat een erkenning heeft van een regionale overheid en een overeenkomst heeft afgesloten met Valorlub. Enkel een door Valorlub gehomologeerde inzamelaar keert onder voorwaarden vergoedingen uit voor de afhaling van afvalolie.

FAQ

Wie houdt nu niet van cookies