Vergoeding voor afvalolie in België

Voorwaarden vergoeding voor afvalolie

De vergoeding die Valorlub uitkeert heeft betrekking op een vastgelegde hoeveelheid.
Voor inzamelingen in 2022 wordt een vergoeding toegekend voor hoeveelheden kleiner dan 10.000 liter.
In functie van een aantal parameters legt Valorlub jaarlijks het bedrag en hoeveelheid vast.

 • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf, ...) en je laat je gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
 • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) minder dan 10.000 liter gebruikte olie ophalen
 • Je laat je gebruikte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
 • Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
 • De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met pcb's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
 • Er is geen financiële tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis is afgehaald of wanneer de ophaler een vergoeding toekent aan de professionele gebruiker
 • Er wordt maximum één vergoeding uitgekeerd per omgevingsvergunning

Valorlub verwacht dat de professionele gebruiker alle contractuele verplichtingen ten opzichte van zijn opdrachtgever heeft vervuld.

Terug

Bedrag van de vergoeding

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2022 bedraagt:

van 0 tot 5.499 liter: 115 euro

van 5.500 tot 7.499 liter: 150 euro

van 7.500 tot 9.999 liter: 200 euro

Wat moet je doen voor je afvalolie-vergoeding?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valorlub. Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valorlub ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valorlub zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je jouw recyclagevergoeding?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2022 betaalt Valorlub uit in 2023.

Belangrijk voor je <strong>boekhouding</strong> ...

Belangrijk voor je boekhouding ...

 • De Valorlub vergoedingen zijn subsidies en zijn dus vrij van btw
 • Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota
 • Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten)

Werk altijd met een erkende inzamelaar

Elke professionele gebruiker is verantwoordelijk voor het laten ophalen van zijn gebruikte olie. Enkel de door de verschillende overheden erkende of geregistreerde inzamelaars komen in aanmerking voor zulke ophalingen. Zij laten de olie verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Lijst van de erkende inzamelaars

Noch Valorlub, noch je leverancier van olie hebben een erkenning of vergunning om zelf gebruikte olie op te halen.

Lijst van de ophalers (PDF).

Terug
Wie houdt nu niet van cookies