Vergoeding voor afvalolie in België

Voorwaarden vergoeding voor afvalolie

De vergoeding die Valorlub uitkeert heeft betrekking op een vastgelegde hoeveelheid.
Voor inzamelingen in 2023 wordt een vergoeding toegekend voor hoeveelheden kleiner dan 10.000 liter.
In functie van een aantal parameters legt Valorlub jaarlijks het bedrag en hoeveelheid vast.

 • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf, ...) en je laat je gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
 • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) minder dan 10.000 liter gebruikte olie ophalen
 • Je laat je gebruikte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
 • Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
 • De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met pcb's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
 • Er is geen financiële tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis is afgehaald of wanneer de ophaler een vergoeding toekent aan de professionele gebruiker
 • Er wordt maximum één vergoeding uitgekeerd per omgevingsvergunning

Valorlub verwacht dat de professionele gebruiker alle contractuele verplichtingen ten opzichte van zijn opdrachtgever heeft vervuld.

Terug

Bedrag van de vergoeding

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2023 bedraagt:

van 0 tot 5.499 liter: 115 euro

van 5.500 tot 7.499 liter: 150 euro

van 7.500 tot 9.999 liter: 200 euro

Wat moet je doen voor je afvalolie-vergoeding?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valorlub. Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valorlub ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valorlub zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je jouw recyclagevergoeding?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2023 betaalt Valorlub uit in 2024.

Belangrijk voor je <strong>boekhouding</strong> ...

Belangrijk voor je boekhouding ...

 • De Valorlub vergoedingen zijn subsidies en zijn dus vrij van btw
 • Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota
 • Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten)

Raadpleeg deze websites van door Valorlub gehomologeerde inzamelaars

In alfabetische volgorde :

Avista Oil
Cogetrina
De Bree Solutions
Net Brussel
OILCO
Recyc-Oil
  Renewi
SGS Ewacs
Van Hertum
Vanheede
Veolia ES Belgium
Veolia NV
<strong>Raadpleeg</strong> deze websites van door Valorlub gehomologeerde inzamelaars
Terug
Wie houdt nu niet van cookies