Wat je moet doen

Wat je moet doen

  • Bewaar je gebruikte olie altijd in een recipiënt dat voldoet aan alle wettelijke vereisten
  • Hou je gebruikte olie steeds gescheiden van andere afvalstoffen
  • Doe altijd een beroep op een afvalolie-inzamelaar die een erkenning heeft van de regionale overheden
  • Leg je verplichte afvalstoffenregister aan en hou dat ter beschikking van de regionale overheden
Terug

Wat je niet mag doen

  • Gebruikte olie lozen in bijvoorbeeld rioleringen, waterwegen of in de bodem
  • Gebruikte olie verbranden, tenzij je daartoe over een vergunde installatie/kachel beschikt
  • Gebruikte olie mengen, bijvoorbeeld met pcb’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere afvalstoffen

Afvalolie laten ophalen of inleveren?

Professionelen kunnen hun olie laten ophalen door een erkende inzamelaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelf een olierecyclavergoeding ontvangen. Als particulier kunt u uw olie inleveren gratis bij een recyclagepark of inzamelpunt.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies