Wat moet je doen om je vergoeding te ontvangen?

Wat moet je doen om je vergoeding te ontvangen?

Het is niet meer mogelijk premies voor afhalingen in 2018 aan te vragen.

Premies voor afhalingen van afvalolie in 2019 kan je aanvragen vanaf eind april 2020. Je krijgt van je inzamelaar een schrijven met een unieke code en een link om in te loggen op de website van Valorlub.

De premie voor afhalingen in 2019 bedroeg 85 euro voor hoeveelheden kleiner dan of gelijk aan 2.000 liter. Dezelfde voorwaarden gelden voor afhalingen van afvalolie in 2020.

Belangrijk voor je boekhouding …

  • De Valorlub premies zijn subsidies en zijn dus vrij van btw
  • Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota
  • Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten
Vergoedingen voor <strong>kleine hoeveelheden</strong>

Vergoedingen voor kleine hoeveelheden

Wanneer je op jaarbasis (via één of meerdere afhalingen) ≤ aan 2.000 liter laat afhalen, heb je recht op een vergoeding. Valorlub bepaalt dit forfaitaire bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode.

Voorwaarden

  • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf,...) en je laat je gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
  • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) ≤ aan 2.000 liter gebruikte olie ophalen
  • Je laat je gebruikte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
  • Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
  • De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met PCB's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
  • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
  • Er is geen tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis of tegen vergoeding is afgehaald

Bedrag

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2020 bedraagt € 85.

Wat te doen?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valorlub. Je logt in op onze website met je unieke code die je ontvangt van je inzamelaar en Valorlub zorgt voor de betaling.

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2020 betaalt Valorlub uit in 2021. De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2021 betaalt Valorlub in 2022 enzovoort.

Downloads

Terug

Privacy en Cookie Policy van Valorlub.

Deze website/applicatie maakt gebruik van cookies. Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy en Cookie Policy.

Meer informatie
AANVAARDEN