Vergoedingen voor kleine hoeveelheden

Wanneer je op jaarbasis (via één of meerdere afhalingen) minder dan 1.000 liter laat afhalen, heb je recht op een vergoeding. Valorlub bepaalt dit forfaitaire bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode.

LEES VERDER
 

Gehomologeerde inzamelaars

De gehomologeerde Valorlub inzamelaars voldoen aan de door Valorlub gestelde eisen en aan alle wettelijke verplichtingen. Door samen te werken met een Valorlub inzamelaar ben je als professionele gebruiker zeker dat je gebruikte olie op...

LEES VERDER

print