Is de leverancier of Valorlub verantwoordelijk voor het ophalen van de gebruikte olie?

Is de leverancier of Valorlub verantwoordelijk voor het ophalen van de gebruikte olie?

De professionele gebruiker is verantwoordelijk is voor het laten ophalen van zijn gebruikte olie. Enkel door de verschillende overheden erkende operatoren komen hiervoor in aanmerking. Zij verwerken of laten de olie verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Klik hier voor de lijst van ophalers.

De gezinnen kunnen hun huishoudelijk gebruikte olie gratis naar de containerparken brengen of via huis-aan-huisinzamelingen laten ophalen. Informeer bij je gemeente over de inzamelmogelijkheden.

FAQ

Privacy en Cookie Policy van Valorlub.

Deze website/applicatie maakt gebruik van cookies. Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy en Cookie Policy.

Meer informatie
AANVAARDEN