Premie voor afvalolie in België

Voorwaarden premie voor afvalolie

De premie die Valorlub uitkeert heeft betrekking op een vastgelegde hoeveelheid.
Voor inzamelingen in 2019 bedraagt de premie € 85 voor hoeveelheden kleiner of gelijk aan 2.000 liter.
In functie van een aantal parameters legt Valorlub jaarlijks het bedrag en hoeveelheid vast.

 • Je bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf, ...) en je laat je gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied
 • Je laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) ≤ 2.000 liter gebruikte olie ophalen
 • Je laat je gebruikte olie ophalen door een gehomologeerd Valorlub inzamelaar
 • Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht
 • De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met pcb's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie
 • Er is geen tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis of tegen vergoeding is afgehaald
 • Er wordt maximum één premie uitgekeerd per milieuvergunning
Terug

Bedrag van de premie

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2019 bedraagt € 85. (Valorlub bepaalt dit forfaitaire bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode.)

Wat moet je doen voor je afvalolie-premie?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valorlub. Je logt in op onze website met je unieke code die je ontvangt van je inzamelaar en Valorlub zorgt voor de betaling van je premie.

Wanneer ontvang je jouw recyclagepremie?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2019 betaalt Valorlub uit in 2020. De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2020 betaalt Valorlub in 2021, enzovoort.

Belangrijk voor je <strong>boekhouding</strong> ...

Belangrijk voor je boekhouding ...

 • De Valorlub premies zijn subsidies en zijn dus vrij van btw
 • Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota
 • Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten)
 

Werk altijd met een erkende inzamelaar

Elke professionele gebruiker is verantwoordelijk voor het laten ophalen van zijn gebruikte olie. Enkel de door de verschillende overheden erkende of geregistreerde inzamelaars komen in aanmerking voor zulke ophalingen. Zij laten de olie verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Lijst van de erkende inzamelaars

Noch Valorlub, noch je leverancier van olie hebben een erkenning of vergunning om zelf gebruikte olie op te halen.

Lijst van de ophalers (PDF).

Terug

Privacy en Cookie Policy van Valorlub.

Deze website/applicatie maakt gebruik van cookies. Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy en Cookie Policy.

Meer informatie
AANVAARDEN